horizon light

posted on 12 Oct 2011 23:16 by ayano
 

แสงตรงขอบฟ้า
ในสถานที่ซึ่งฉันแสวงหา
หาใช่แสงแห่งชีวิตอันรุ่งโรจน์


แสงตรงขอบฟ้า
แท้แล้วคือไฟฟอน
เผาดอกหญ้าให้เป็นจุณในเสี้ยววินาที
 
 
แสงตรงขอบฟ้า
เจ้านกที่บินผ่านมา
รีบบินกลับรัง
 
0:10 10/10/2554
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

จับใจเหมือนเดิมเลยคะ ^^

#18 By ★+::+@MilY+::+★ on 2011-12-07 11:20

เส้นแสง ณ ขอบฟ้า
แผดเผา แผดเผา

#15 By @ P.M. on 2011-10-28 08:15

จับใจ

#10 By timo on 2011-10-23 05:09

ในวันนี้
แสงตรงขอบฟ้า
ไม่ให้ความกระจ่างตา
เพียงแต่บอกว่า
สิ้นสุดอีกหนึ่งวัน

Hot!

#6 By Bluezy* on 2011-10-18 18:17

แสงตรงขอบฟ้า
ในความสุกใส
ล้วนดำมืดสนิท

มองไกลๆ ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมา Hot! Hot!

#1 By on 2011-10-12 23:20