ฝัน

posted on 22 Jul 2011 11:56 by ayano
 
 
 
 
 
ฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝัน
ฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝัน
ฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝัน
ฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝัน
ฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝันฉันฝัน...

แล้วฉันก็ถูกรถชนตายในเช้าวันหนึ่งที่อากาศสดใส
และลมพัดแรง โลกหมุนคว้างเหมือนภาพสโลวโมชั่น
แว่บหนึ่งก่อนจะสิ้นลมผู้หญิงในฝันโบกมือให้ฉันแล้ว
ร้องบอกฉันว่า....


...อีโง่!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ฉันฝันว่าฉันได้คอมเม้นท์บล็อกนี้
question

#3 By Nirankas on 2011-07-22 12:57

อะ .... เจ็บปวด TT

#2 By Coni:3y on 2011-07-22 12:47

นับเป็นการตายที่ทรมานร้าวรานY^Y

#1 By Bubble Bleed on 2011-07-22 12:32